CONDICIÓNS DE COMPRA

Os presentes termos e condicións de venda aplicaranse ás operacións de venda de produtos que "www.rockinriotea.com/tenda" e aplícanse aos clientes que aceptaron previamente as condicións de compra, envío, pago e garantía de produtos.

A asociación á que lle está comprando é:

 • Razón Social: "ASOCIACIÓN FALCÓN" en adiante 'ROCK IN RÍO TEA'
 • CIF: G94000130.
 • Domicilio fiscal: ROCK IN RÍO TEA - RÚA DA ESPERANZA, 7 ,36860 PONTEAREAS,PONTEVEDRA, ESPAÑA

Os presentes termos e condicións de venda aplicaranse ás vendas realizadas por 'ROCK IN RÍO TEA' en España.

2. INFORMACIÓN E CONTIDOS

'ROCK IN RÍO TEA' xestiona esta páxina, así como a información e materiais que contén. Polo feito de acceder e/ou navegar por esta páxina web, como usuario, vostede acepta as presentes condicións de venda e uso da tenda.

3. RESTRICIÓNS DE USO

Os Contidos desta Páxina web, así como os dereitos de autor e de propiedade intelectual da mesma pertencen a 'ROCK IN RÍO TEA' ou aos seus provedores de contidos. Pola presente autorízaselle o acceso a esta páxina web como usuario e a imprimir unha copia dos contidos aos que acceda durante a súa visita. Calquera outro uso desta páxina web e dos seus contidos, incluíndo a modificación, publicación, transmisión, creación de traballos derivados, incorporación a outras páxinas web ou reproducións da páxina web ou dos seus contidos (xa sexa por vía de vínculos, marcos ou calquera outro método) queda prohibido, salvo que medie consentimento previo e por escrito para iso por parte de 'ROCK IN RÍO TEA'. Todos os dereitos reservados.

4. MARCAS

'ROCK IN RÍO TEA', o seu logotipo e calquera outras marcas de produto e de servizos utilizadas nesta páxina web son propiedade de 'ROCK IN RÍO TEA' ou de terceiros. Ningunha marca de produto ou de servizos de 'ROCK IN RÍO TEA' poderá ser usada sen consentimento previo e por escrito de 'ROCK IN RÍO TEA'. Se prohibe calquera uso non autorizado das marcas.

O feito de que poida vostede acceder a esta páxina web non implica que se lle outorguen dereitos de ningún tipo para facer uso de marcas rexistradas de 'ROCK IN RÍO TEA', a que tampouco lle outorga licenzas ou dereitos implícitos ou de ningunha outra natureza en relación con dereitos de autor, patentes, marcas comerciais e/ou de servizos relacionados con esta páxina web.

5. MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS

'ROCK IN RÍO TEA' resérvase o dereito de modificar, impedir ou restrinxir total ou parcialmente o acceso aos contidos desta páxina web en calquera momento e sen necesidade de notificación previa.

6. PEDIDOS FALSOS

Cada pedido está relacionado cunha dirección IP determinada que poderá ser utilizada para emprender medidas legais contra aquelas persoas que realizan pedidos falsos de material, sen ánimo algún de recollelo nin pagalo. Nestas situacións, actuaremos pola ví­a penal, ao amparo do ordenamento jurí­dico establecido, e en colaboración con medios policiais ao efecto, tomaranse as medidas oportunas para acabar con eses pedidos fraudulentos.

Todos os custos administrativos, avogados, procuradores cargaránselles ao cliente.

7. PREZOS

 • Todos os prezos son CON IVE INCLUÍDO.
 • Comercializamos produtos con I.V.A. ao 21%.
 • 'ROCK IN RÍO TEA' resérvase o dereito de modificar unilateralmente os prezos sen previo aviso.
 • O cliente pagará, ao estar incluídos no prezo, os impostos sobre as vendas, o uso, consumo, bens, servizo, IVE ou imposto equivalente.

8. PEDIDOS

Os nosos produtos requiren que o comprador teña a idade mínima de 18 anos. O comprador manifesta que cumpre devandito requisito ao entrar en www.rockinriotea.com e ao rexistrarse para formalizar a compra.

Todos os pedidos están condicionados á súa aceptación por 'ROCK IN RÍO TEA', quen comunicará a aceptación do pedido axiña que como lle sexa razoablemente posible, xa sexa por medios electrónicos ou por calquera outro medio. O cliente haberá de especificar nos seus pedidos un domicilio de entrega e un teléfono de contacto (para o transportista/mensaxeiro).

'ROCK IN RÍO TEA' resérvase o dereito a cancelar calquera pedido aceptado que adoeza dalgún erro material en relación co pedido, o prezo ou calquera outras condicións publicadas no sitio www.galicianbrew.com que estean relacionadas co pedido do cliente, ou no caso de que unha posterior verificación das condicións crediticias do cliente así o aconsellen. En caso de pagos con cartón ou PayPal, se o pedido xa foi cargado contra a mesma e o pedido é cancelado, 'ROCK IN RÍO TEA' procederá a realizar un abono na conta do cartón utilizado de forma inmediata, (a condición de que non saíse a mercadoría do almacen).

O cliente poderá cancelar ou modificar un pedido dentro do horario para cursar o mesmo, é dicir, sempre que a mercadoría non saíse dos nosos almacéns.

Pódense presentar circunstancias que imposibiliten a 'ROCK IN RÍO TEA' cumprir o prazo de entrega previsto. Por tanto, todas as datas comunicadas por 'ROCK IN RÍO TEA' para a entrega e a subministración de produtos son aproximadas e 'ROCK IN RÍO TEA' non pode garantir que o subministración se realice realmente no momento previamente acordado, excepto no caso de que 'ROCK IN RÍO TEA' confirmase tales datas de repartición explicitamente como vinculantes.

'ROCK IN RÍO TEA' fará o que estea razoablemente ao seu alcance para cumprir a data de entrega. Os pedidos serán entregados de acordo aos prazos indicados nestas condicións de compra.

'ROCK IN RÍO TEA' comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de cartóns de crédito ou o banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de cartóns: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular do cartón, ou cartóns.

 

9. DATOS DO CLIENTE

Vostede é responsable de:

 • Presentar datos verídicos, exactos, actuais e completos sobre a súa identidade persoal, tal e como se solicita na zona de rexistro do sitio web de 'ROCK IN RÍO TEA'.
 • Manter devanditos datos e efectuar inmediatamente actualizacións para asegurar a súa exactitude, actualidade e totalidade.
 • Ademais, vostede é responsable da seguridade e custodia do contrasinal que se lle adxudica.
 • 'ROCK IN RÍO TEA' non asume responsabilidade algunha polo uso non autorizado de contrasinais.

10. ENVÍO E RISCO DE PERDA OU DANO

O risco por perda ou dano entenderase transmitido por 'ROCK IN RÍO TEA' ao cliente no momento de efectuarse a recepción no domicilio de entrega. Pórtelos e demais custos de envío indicaranse por separado na factura de 'ROCK IN RÍO TEA' cando non estean incluídos no prezo de compra do produto. A titularidade dos produtos pasará de 'ROCK IN RÍO TEA' ao cliente no momento da entrega dos produtos.

Se se acordasen instrucións de embalaxe ou envío especiais a petición do cliente, os oportunos cargos seranlle facturados por separado, e o risco de perda ou dano transmitirase ao cliente no momento de efectuarse a entrega ao transportista do cliente ou á persoa designada por este para recibir os produtos.

11. PROHIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS

En conformidade coa Lei 11/2010 do 17 de decembro, está prohibida a venda de alcol a menores de 18 anos, polo que se non cumpres devandito requisito, animámosche a abandorar esta páxina.

12. DEVOLUCIÓN DE PRODUTOS

O compromiso cos nosos clientes é o de brindarlles de forma satisfatoria aquilo que buscan nos artigos que ofertamos na nosa tenda online. Se cando reciba o seu pedido non queda satisfeito, ten un prazo de catorce (14) días naturais, a contar desde a data de recepción para executar o dereito de devolución.

Para realizar a devolución, o artigo deberánpresentarse en bo estado, así como a súa embalaxe orixinal. Deberá comunicar a devolución enviando un correo electrónico a rockinriotea@gmail.com.

O medio e custo de envío será elixido e asumido polo cliente.

A dirección para o seu retorno é:

ROCK IN RIO TEA
 PASEO MATUTINO, 29 BAJO ,36860 PONTEAREAS,PONTEVEDRA, ESPAÑA

Unha vez recibida a mercadoría nos nosos almacéns, e previa comprobación do estado da mesma, procederase ao reintegro do seu importe. Os custos producidos pola devolución serán por conta do cliente.

O reembolso como consecuencia dunha devolución será igual ao importe de compra do produto devolto e o seu custo de envío. Efectuarase no menor prazo posible a partir da recepción e revisión das mercadorías pola nosa banda (nunca superior a 14 días).

O abono realizarase no mesmo medio utilizado para o pago do pedido (cartón de crédito/débito ó Paypal).

14. CANCELAR PEDIDOS

Unha vez realizado o seu pedido pode ser cancelado dentro do horario que Rock in Río Tea ten previsto para a súa preparación, que son as 16:00h do mesmo día e así deter a súa preparación en almacén e non dar saída cara á plataforma de mensaxería. Para o seu cancelacion ten que notificalo ao mail rockinriotea@gmail.com.

15. FORMAS DE PAGO

15.1 CARTÓN DE CRÉDITO/DÉBITO

"ROCK IN RÍO TEA" acepta: MastercardVisa créditoVisa débito a través da pasarela de pago seguro da CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro).

O importe total da súa compra incluídos os custos de envío e o IVE será cargado no seu cartón de crédito no momento de concluír o proceso de realización de pedido. Posteriormente enviarase unha confirmación de aceptación de pedido. Se cancela o seu pedido antes de que fose enviado o produto, procederemos ao abono do cargo.

O pago con cartón de crédito/débito garántelle unha forma de pago simple e segura. Os seus datos non se rexistrarán en ningunha base de datos senón que viaxarán encriptados directamente ao TPV Virtual do Banco, usando a tecnoloxía SSL (protocolo criptográfico empregado para realizar unha conexión segura entre o seu computador e a TPV Virtual do noso banco). Por iso, os datos do seu cartón están a salvo e só os coñece o banco.

Este comerciante comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de cartóns de crédito ou o banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de cartóns: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular do cartón, ou cartóns.

15.2 PAYPAL

Pode pagar o seu pedido a través de PayPal. Trátase unha plataforma moi segura para realizar compras e pagos por Internet. O pago realízase ao finalizar o pedido a través dunha páxina segura de PayPal. Non é necesario ter conta Paypal mesmo pode utilizar o seu cartón de crédito a través da pasarela de pago Paypal.

16. CONDICIÓNS DE ENVÍO

16.1 CUSTOS DE ENVÍO

 • Provincia de Pontevedra: 4,50€ (IVE Incl.) 
 • Resto de Galicia: 6€ (IVE Incl.) 
 • España peninsular: 7€ (IVE Incl.) 
 • Baleares: 8€ (IVE Incl.) 
 • Canaria, Ceuta e Melilla: Non se realizan envíos.

ENVÍO GRATIS: para pedidos superiores a 50€.

16.2 PRAZOS DE ENTREGA

 • España peninsular: 24/48h. Salvo fin de existencias, que podería demorar unha semana
 • Baleares: 48/72h. Salvo fin de existencias, que podería demorar unha semana

16.3 RECOLLER NA TENDA

Tamén dispón da posibilidade de recoller o seu pedido na tenda Aceroplus, que colabora co Rock in Río Tea. De este xeito aforrará os gastos de envío.

Se decide pagar na tenda, disporá de unha semana para ir a recoller e pagar o pedido unha vez se notifique que éste está listo.

A dirección da tenda (Aceroplus) é Paseo Matutino 29 Bajo. 36860 Ponteareas, Pontevedra.

16. NOTIFICACIÓNS POR CORREO ELECTRÓNICO

Informaremos ós nosos clientes do estado dos seus pedidos a través de correo electrónico. Por motivos alleos á nosa asociación en algúns casos estes correos poden chegar á súa carpeta de "spam" ou correo non desexado. Para evitar isto, pode engadir a dirección de correo web@rockinriotea.com á súa lista de contactos.